Data i godzina następnego spotkania nie została wprowadzona!
vs. 01.01.1970, godz: 01:01

Dla mediów

W związku z rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2014/2015 Polskiej Hokej Ligi, przedstawiamy zasady ubiegania się o akredytacje dziennikarskie na mecze HC GKS-u Katowice rozgrywane w Satelicie.

Aby uzyskać nową akredytację uprawniającą do wejścia na mecze HC GKS-u Katowice należy złożyć odpowiedni wniosek. Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczątką firmową i podpisem Redaktora Naczelnego lub Kierownika Działu Sportowego Redakcji. W przypadku ich braku, wniosek nie zostanie przyjęty. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy dostarczać drogą elektroniczną na adres biuro@hcgks.katowice.pl.

Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z udzieleniem akredytacji przez Klub.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku akredytacyjnego zostanie przesłana wnioskującemu na adres e-mail podany w formularzu akredytacyjnym.

Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji bez podawania przyczyny.

O sposobie i miejscu odbioru akredytacji dziennikarze zostaną poinformowani mailowo.

Akredytacja jest ważna wyłączne z legitymacją prasową i dokumentem tożsamości. Przedstawiciele mediów winni mieć przy sobie aktualną legitymację prasową.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszych Zasad oraz Regulaminu Obiektu, bądź Regulaminu Organizacji Imprez Masowych na lodowisku przy Al. Korfantego w Katowicach, Klub ma prawo cofnąć akredytację. Akredytacje bez legitymacji i dokumentu tożsamości lub będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych, uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty przez Klub.

Wniosek akredytacyjny można pobrać TUTAJ.

Fundacja

Fundacja

Hokejowy Business Club

Hokejowy Business Club

Gadżety

Gadżety

Sponsorzy

Partnerzy

Media